Soudní a rozhodčí řízení

Předměty sporů, které řešíme, jsou velice různorodé, počínaje od předběžných opatření až po řízení u soudů nejvyšších instancí. Dojednáváme smíry; zastupujeme klienty v civilních a obchodních sporech, v řízení před správními soudy, v arbitrážních a smírčích řízeních a rovněž při vykonávacích a exekučních řízeních.

U Prašné brány 1079/3,  110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 146 142, kancelar@soucekbest.cz